aaaa
Επιστροφή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) EU Funds for Greece Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Κατάλογος Πράξεων

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013, αναρτάται ο Κατάλογος Πράξεων, δηλαδή ο κατάλογος των ενταγμένων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Ταμείο. Ο κατάλογος παρέχεται από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) υπό μορφή λογιστικού φύλλου και σε μορφότυπο CSV, επιτρέποντας έτσι την ταξινόμηση, αναζήτηση, εξαγωγή, σύγκριση και εύκολη δημοσίευση των δεδομένων στο διαδίκτυο. Τα περιεχόμενα του καταλόγου ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ) και αφορούν στα εξής πεδία δεδομένων:

  • Ονομασία δικαιούχου
  • Ονομασία πράξης
  • Σύνοψη πράξης
  • Ημερομηνία έναρξης της πράξης
  • Καταληκτική ημερομηνία πράξης (αναμενόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ή την πλήρη εκτέλεση της πράξης)
  • Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη
  • Ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης ανά άξονα προτεραιότητα
  • Ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας
  • Χώρα
  • Ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β, σημείο vi.

Ο κατάλογος περιέχει τις πράξεις που εντάχθηκαν έως την ημερομηνία εξαγωγής του (11/09/2018) και ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.

Δείτε εδώ τον κατάλογο Πράξεων

 
Επικοινωνήστε με το ΕΠΑνΕΚ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Γραφτείτε στο newsletter του ΕΠΑνΕΚ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Εικονίδιο-Καταγγελίες | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Απορρόφηση ΕΣΠΑ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Escrow Account | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Εργαλεία ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση επιχειρήσεων | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
ΤΕΠΙΧ-ΕΠΑνΕΚ
EquiFund | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)